top of page

Stress på jobben ?

 

Arbeidsrelatert stress skyldes ofte problemer på virksomhetsnivå, og må derfor håndteres på dette nivået. Årsakene til arbeidsrelatert stress skyldes ofte måten arbeidet er organisert og tilrettelagt på, og hvordan arbeidsoppgavene er fordelt - Arbeidstilsynet- 

Det er derfor så viktig at ved arbeidsrelatert at det løses i en felles prosess. Jeg bidrar med glede. Les mer om hva stress er 

Design uten navn (11).png

Reduser stress jobber med å redusere det negative stresset å øke det positive stresset 

Design uten navn (10).png
bottom of page