Stress og forskning

Ifølge WHO (World Health Organization) har 28 % av EUs arbeidstakere symptomer på arbeidsbetinget stress. Stress er medvirkende til 50-60 % av EUs tapte arbeidsdager.

Stress utgjør det neststørste arbeidsrelaterte sykdomsproblem i Europa etter ryggsmerter. www.sst.dk

De viktigste årsakene til stress og helseplager, kan også være viktige årsaker til nedsatt produksjon. Dersom aktørene sammen tilrettelegger de organisatoriske forholdene bedre, kan mange av årsakene til stress og helseplager forsvinne. Det gir mer effektiv drift, bedre helse og dermed økt arbeidsglede. www.arbeidstilsynet.no

Vi er heldige i Norge. Da det er mye forskning på livsmestring og det også er innført i barnehager og skoler i landet.

Barn og stress: Det er nå en forskning som heter trygg før 3. For å undersøke effekten av tiltak mot stress må barnehagene som er med i undersøkelsen, plasseres tilfeldig i to grupper. Den ene gruppen får kvalitetsutvikling i barnehageåret 2018–2019 og den andre i 2019–2020. Både de ansatte i barnehagene og foreldrene skal fylle ut spørreskjemaer.

For at også barnets «stemme» skal bli hørt, vil det tas spyttprøver av stresshormonet kortisol hos et tilfeldig utvalg av barna i prosjektet. Det skal gi en indikasjon på endring av stressnivået i løpet av en dag, hjemme og i barnehagen, flere ganger gjennom barnehageåret, og vise om bedre kvalitet fører til et lavere stressnivå hos barna.

Av de 80 barnehagebarna fra sju kommuner og bydeler på Østlandet og i Trøndelag som er med, plukkes det ut ti prosent som deltar i kortisolmålingene. Professor Berg-Nielsen har godt håp om at forskningsprosjektet vil gi verdifull informasjon om stress og stressforebygging hos barnehagebarn. Les mer her

Ungdom og stress: Tall fra Ungdata viser at psykiske helseproblemer har økt blant unge de siste tiårene. En tidligere studie fra NOVA (hioa.no) ved OsloMet har også vist at det er en sterk sammenheng mellom psykiske helseplager blant ungdom og stress på skolen. Det er vanlig å anta at ungdom kan være utsatt på grunn av den krevende overgangen mellom barndom og voksenrolle, hvor nye ferdigheter skal læres og nye bånd etableres (Byrne, Davenport & Mazanov, 2007). Nye norske data kan tyde på at ungdom generelt er mer veltilpasset enn tidligere, det er mindre atferdsproblemer og færre ruser seg, mens det derimot synes å ha vært en økning i depresjon og opplevd stress (Bakken, 2016).

Forskere ved universitetet i Warwick har studert sovevaner til 475 000 pasienter, og funnet ut at de som sover mindre enn 6 timer pr natt, har nesten 50 % større sannsynlighet for å få hjerteinfarkt, og 15 prosent større risiko for slag. Funnene er også gjengitt av European Heart Journal.

Forskning publisert i Avances Psicología Latino Americana sier at stresset påvirker å ta beslutninger samt din måte å ta imot og behandle informasjon fra de menneskene rundt deg. I tillegg kom de fram til at har du et arbeidsmiljø med mye stress som overkjører din kapasitet er det mer utfordrende å ta lure valg.  

​Stresset vårt påvirker oss og gir oss stress symptomer og også emosjonelt. Se stress symptomer. En studie utført av Dr. Masuma Novak, fra Universitetet i Gøteborg, fant du at stress øker risikoen med hele 45 %.  

I tillegg er det slik at hjernen til mennesker over 40 år eldes i mye større grad enn mennesker som er rolige. I tillegg har det en risiko for å utvikle demens. 

Samtidig har du lest alt dette så gjør det noe med oss. For vi vet at å skremme mennesker setter i gang tankeprosesser. Det er også noe med at du hvis du er redd for stress, kan det også føre til ubalanse i ditt nervesystem. Din kropp sier ifra og derfor er det viktigste at du lytter til din kropp. Veldig ofte så vet vi hva vi skal gjøre, men det er så mye press og krav gjennom en arbeidsdag at vi glemmer de lure verktøyene og det som gjør oss godt. 


Vi må ta stress på alvor å bidra i samfunnet for å redusere negativ stress i vårt land. Jeg jobber med å kjøre på det positive stresset å redusere det negative langsiktige stresset. 

Jeg bidra gjerne med konkrete og enkle verktøy, så du skal få det bedre. Ta helsen din på alvor !