Hva er stress ?

I dag blir ofte ordet stress brukt i media, og av oss mennesker. Når var sist du hørte noen si jeg er så stressa? Jeg jobber best under stress? Jeg blir stresset av å se på det mennesket! Hun ser litt stresset ut! I dag har vi stresset på jobben! Det er svært ofte vi hører det i daglig tale, men hva er det egentlig?

Stress kan defineres som en tilstand av bekymring eller mental spenning forårsaket av en vanskelig situasjon. Stress er en naturlig menneskelig reaksjon som får oss til å møte utfordringer og trusler i livene våre. Alle opplever stress til en viss grad. Måten vi reagerer på stress på, gjør imidlertid en stor forskjell for vårt generelle velvære. WHO

Stress er naturlig og det skjer ubevist. Stress er, og oppleves forskjellig fra person til person. Noen liker å ha kontroll, noen er pessimister, og noen har store krav til seg selv som menneske. Det samme som stresser et menneske, behøver ikke å stresse et annet menneske.

Stress kan oppstå via sanser, eller via tankene våre.

Stress begrepets opprinnelse ble først brukt i en ikke teknisk sammenheng. I det fjortende århundre ble stress definert som vanskeligheter, motgang eller plage (Lumsden 1981 sitert i Lazarus). Det innebærer at stress har vært en del av menneskenes tanker i flere hundre år, og dessverre så ser det ut til å øke år for år.

Hvis en persons miljømessige belastning overstiger personens ressurser, vil det være en stressende situasjon. – Richard S. Lazarus

Stress begrepet er kompleks og en sammenfattet prosess som spiller en sentral rolle i forhold til helse og sykdom – Tony Cassidy

Innenfor arbeidslivet defineres stress som: Stress er en tilstand som medfører fysiske, psykologiske eller sosiale lidelser eller nedsatt funksjonsevne, og et resultat av at enkeltmennesker føler at de ikke klarer å tilfredsstille de krav og forventninger som stilles til dem. (EUs rammeavtale om stress)

Positiv stress er kalt eustress, og det er en normal del av vår hverdag. Denne type stress positivt påvirker oss og holder oss i gang. Den har en motiverende effekt og øker vår aktivitet og produktivitet. Eustress er avgjørende for vår suksess.

Den andre negative type stress – Distress er den typen vi vanligvis refererer til når vi snakker om stress generelt. Denne typen stress har en negativ effekt på vår helse, og måten det påvirker vårt sinn og vår kropp på. Distress demotiverer oss og øker spenningen i kroppen vår, samt hindrer det oss i å tenke klart og rolig, og det kan ha en alvorlig innvirkning på vår helse.

Lave nivåer av det negative stresset er stadig til stede i våre liv, og vi har allerede en måter å redusere det på, uten selv å vite det noen ganger. – Hans Seyle 1974

Hvis du synes dette er viktig informasjon, del med andre på sosiale medier. Hvis du kan få et menneske til å ta tak i, og redusere sitt negative stress, kan du faktisk redde et liv.