Willpower

Hva er din willpower? 

Du har kraften i deg. Noen ganger proakstinerer/utsetter vi mer enn vi gjennomfører på tross av at det er viktig for oss. Hva er det som gjør det?  Dette skjer kontinuerlig på alle plan. Samtidig er det også spennende at vi har ulik selvkontroll i forhold til famlie, trening, jobb, hjem, struktur, spising. 

Har du lyst å få ny innsikt på hvordan selvkontrollen er og hva som gjør at noen har annerledes selvkontroll enn andre. 

Selv kontroll er delt inn i fire 

  • Kontroll av tanker
  • Kontroll av følelser
  • Impulskontroll 
  • Ytelseskontroll 

Dette kurset vil jeg gi kunnskap om emnet både hvordan du kan styrke din selvkontroll å leve sterkere i denne verden både på jobb og hjem. 

Du få konkrete verktøy som du umiddelbart kan bruke på alle nivåer. 

Bestill kurset individuelt eller din bedrift. Det er utrolig spennende å snakke om akkurat dette temaet, fordi jeg ser at mennesker undervurderer all den kraften de har. Du finnes enormt muligheter for å øke din livskvalitet. Tommel opp for deg!