Porno

Pornografi stimulerer til fantasier, lyst og ulike interessefelter, og ses på som et seksuelt hjelpemiddel. Forskning viser at ofte reduseres bruk av porno dersom man har et menneske å sex med.

Noen som ser porno i dag gjør det for å pirre seg selv under masturbasjon. Det er også flere som ser porno, fordi de mangler en partner.

I en undersøkelse gjort av pornonettstedet Pornhub, som er den søkemotoren som blir mest brukt, ser 72% menn jevnlig på porno. Cybersex, også kalt datasex, er blitt mer og mer vanlig i dagens samfunn. Det er et virtuelt møte mellom to eller flere mennesker koblet til pc. Partene sender ofte meldinger til hverandre der de beskriver seksuelle opplevelser.

Hvis tiden du bruker på å se porno går utover din jobb og ditt sosiale liv, bidrar jeg gjerne med innsikt og konkrete verktøy for å bruke mindre tid å øke din livskvalitet. 

Fortell meg gjerne hva du vil ha hjelp til, om du trenger enkelttimer eller parterapi, innen gleden og utfordringen med porno. Ta kontakt med oss ved å klikke på Bestill time ovenfor. Jeg vil bidra og respektere deg der du er.