Sexologi

Hva er egentlig sexologi? 

Sexologi er studiet av menneskers seksuelle adferd, holdninger og fantasier. Sexologien er ingen egen vitenskap, men ligger i grenselandet mellom psykologi, sosiologi, antropologi, biologi, medisin, kulturhistorie, religion og etikk. En spesialisert gren av sexologien er studiet og behandlingen av menneskers seksuelle problemer.  https://sml.snl.no/sexologi

Jeg har tatt utdannelsen min på Universitetet i Agder og de sier følgende om Sexologi: 

"Sexologi er et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings-, forsknings- og arbeidsfelt. Sexologisk rådgivning handler om å skape og forsterke et profesjonelt grunnlag for å forstå og gi råd til klienter angående seksuelle problemer som kan oppstå som en del av det generelle utviklingsforløp, ulykker, traumer, overgrep, sykdom og behandling. Arbeidet baserer seg på en forståelse av mestring og et psyko-bio-sosialt perspektiv der de relasjonelle aspektene vektlegges. Sexologiske rådgivere har også betydelig kunnskap om kjønnsmangfold og om ulike behov for helsehjelp ved kjønnsinkongruens.

Seksuell helse er ofte et begrep som brukes ofte. Følgende definisjon fra WHO er: 

"Seksuell helse er grunnleggende for den generelle helsen og velværet til enkeltpersoner, par og familier, og for den sosiale og økonomiske utviklingen i lokalsamfunn og land. Seksuell helse, når den ses bekreftende, krever en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og seksuelle relasjoner, samt muligheten for å ha behagelige og trygge seksuelle opplevelser, fri for tvang, diskriminering og vold. 

Menns og kvinners evne til å oppnå seksuell helse og velvære avhenger av deres: tilgang til omfattende informasjon av god kvalitet om sex og seksualitet; kunnskap om risikoen de kan møte og deres sårbarhet for negative konsekvenser av ubeskyttet seksuell aktivitet; evne til å få tilgang til seksuell helsehjelp; leve i et miljø som bekrefter og fremmer seksuell helse. Seksuelle helserelaterte problemer er omfattende og omfatter seksuell legning og kjønnsidentitet, seksuelt uttrykk, forhold og nytelse. De inkluderer også negative konsekvenser eller forhold som: infeksjoner med humant immunsviktvirus (HIV), seksuelt overførbare infeksjoner (STIs) og reproduktive tract infeksjoner (RTIs) og deres uheldige utfall (som kreft og infertilitet); utilsiktet graviditet og abort; seksuell dysfunksjon; seksuell vold; og skadelig praksis (som kjønnslemlestelse, kjønnslemlestelse)." 

Sexologi rommer mye mer enn det folk aner. Se hva jeg kan tilby og spør gjerne hvis det er noe som er uklart. Jeg er her for deg. Er det noe jeg har lyst til er å styrke din seksuell helse. 

Ta kontakt på annie@sexologakuttten.no