Sykdom og sorg

Når vi får sykdommer, så kan det oppstå forandringer og behov i vår seksualitet. En kan få en kronisk sykdom, en sykdom med kort varighet eller en sykdom som kan være langvarig eller en uhelbredelig sykdom.

Kreft er en sykdom som i dag har gode prognoser men samtidig berører det mange mennesker i Norge. I 2107 fikk 15.443 kvinner og 18.121 menn kreft. Det er en påkjenning for den kreftrammede, kollegaer og pårørende. Samtidig som kreftforeningen forventer en 40% økning av krefttilfeller fremover. I tillegg kan mange få senskader etter cellegift, immunterapi og operasjon. Pårørende og venner kan ha en forventning at du er frisk, siden du ikke har kreft lenger. Men ofte er det dessverre ikke slik. Livskvaliteten kan endres og du trenger noen som kan snakke med deg om din seksualitet og få konkrete råd der du er med din helse.

Kroniske sykdommer kan være heftig å få beskjed om. Dine behov, lyst og kroppens funksjoner kan endres. Vi bidrar med glede for deg med kunnskaper og konkrete råd som du kan teste ut hjemme.

Når din partner er syk og ikke har mulighet for seksuell tilnærming kommer det ofte et savn. Men det kan også oppstå en dårlig samvittighet for at en tenker på det når din kjære er syk. Be om hjelp hos oss.


Mange medisiner ved sykdom gir bivirkninger som også kan medføre blant annet fuktigheten reduseres og ereksjon utfordringer.

Når en blir syk, så må en kanskje gjøre endringer i det seksuelle og trenger hjelp utenfra for å finne andre stillinger, hjelpemidler og nye måter å nyte hverandre og seg selv.

Sorg kan være en altoppslukende følelse, og i en sorgfase kan seksualiteten ofte bli tilsidesatt. Det finnes mange ulike grunner til at en person sørger, det kan for eksempel være dødsfall, tap av en partner, barn, husdyr, egen eller andres sykdom, eller tap av funksjonsevne. Sorgen vil på mange måter påvirke seksualiteten fordi kroppens fysiske, psykiske, sosiale og seksuelle funksjoner alltid overlapper hverandre.

Sorgen oppleves forskjellig og mange rundt deg sier at nå er det på tide å gå videre. Det hadde vært fint hvis vi hadde en fast oppskrift for å bearbeide sorgen, men den er forskjellig fra gang til gang dessverre. Mange rundt oss sier vi må ta vare på minnene og det er ikke alltid enkelt. Å dele sin sorg, med andre som har mistet er for noen vesentlig. Det kan også oppstå søvnproblemer og konsentrasjonsproblemer, spise for mye/spise for lite og mange stress symptomer. Vi lytter og gir deg konkrete verktøy, slik at du kan få det bedre innvendig og utvending.

Har du spørsmål rundt sorg og seksualitet, ikke vent med å ta kontakt. Du er viktig og fortjener det aller beste.