Seksualitet i ulike livsfaser

Barn og seksualitet
Barns seksualitet starter allerede når sædcellen sammensmelter med eggcellen og det dannes et kjønn. Ved ultralydundersøkelser ses det allerede der at gutter har ereksjon. Gjennom den første hudkontakten dannes seksualiteten, og seksualiteten videreutvikles sammen med menneskene rundt oss. De nære omsorgspersonene er spesielt viktige. Barn tilpasser seg etter positive og negative tilbakemeldinger fra mennesker rundt seg.

Ved å gi barnet en god oppvekst hvor barnet føler seg elsket, trygg og ivaretatt, vil en som foresatt legge til rette for at barna danner et godt selvbilde, god selvfølelse og god selvtillit, samt et positivt kroppsbilde.

Mange foreldre og foresatte er usikre på hvordan man kan styrke en god seksuell helse hos barna.

Kurs for foresatte

 • Har lyst å få mer kunnskap om barns seksuelle utvikling?

 • Har du lyst til at ditt barn skal vise mer åpenhet og vise positive holdninger til seksualitet?

 • Har lyst til å få et varmt barn, som kan sette ord på følelser og egne behov?

 • Har lyst å forebygge overgrep mot ditt barn?

 • Vet du ikke vet hva du skal svare når du blir tatt på «fersken»?

 • Har du lyst å lære mer konkret hvordan du kan få ditt barn til å sette grenser, ved å forebygge seksuell trakassering?

 • Har lyst til å tilrettelegge for at ditt barn blir fornøyd med egen kropp?

 • Lurer du på hva du skal kommunisere, når ditt barn onanerer?

 • Har du lyst å lære mer om seksuell helse og hvordan du som foresatt kan påvirke den positivt.


Hvem passer kurset for?
Kurset passer for foresatte, Foreldrerådets samarbeidsutvalg (FAU), Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), mennesker som brenner for å få bedre seksuell helse hos barn og unge.


Vi tilrettelegger timetall etter ditt/deres behov. Velg mellom de temaene som du/dere trenger mest. Vi legger vekt på aktive kurs mellom dere og kursholder. Bestill en hel dag, halv dag eller to timers kurs.

Kurs for fagpersoner som jobber med barn og unge

 • Har du lyst til å få mer kunnskap om barns seksuelle utvikling?

 • Har du lyst til å få mer kunnskap om barn og seksualitet?

 • Har du lyst å lære hvordan kommunisere med foresatte om seksualitet?

 • Vil du formidle positiv seksualitet?

 • Vil du hjelpe barn til å bli trygge på egen seksualitet og sin kropp?

 • Har du lyst til å få mer kunnskap for å planlegge et uketema ut fra rammeplan/fagplan i uke 6 i barnehage/skole.

 • Har du lyst å bli en rågod lærer på seksualundervisningen?

Hvem passer kurset for?
Fagpersoner som jobber med barn og unge og mennesker som brenner for å bedre barn og unges seksuelle helse.
Vi tilrettelegger kurs i forhold til timetall etter ditt/deres behov. Velg mellom de temaene som du/dere trenger mest. Vi legger vekt på aktive kurs mellom dere og kursholder med oppfølgingskurs hvis det er ønskelig. Det er en selvfølge for oss å implementere fagplaner som Rammeplan for barnehager, lærerplaner, og vi bidrar også med kunnskap inn til deres strategiske plan eller lokal rammeplan hvis det er ønskelig. Uke 6 er satt på dagsorden i skolen, men vi har også erfaring med å legge opp ukes satsning i barnehagen for uke 6. Vi tilbyr også å styrke kunnskapen til fagpersoner som har seksualundervisning i skole.

Bestill hel dag, halv dag eller to timers kurs.