Prevensjon

Det er to veldig gode grunner til at man bør bruke prevensjon. For det første vil bruk av prevensjon føre til at man unngår uplanlagte graviditeter, og for det andre forebygger det spredning av seksuelt overførbare infeksjoner. Dersom du har et seksualliv hvor du utsettes for smittefare eller du ikke ønsker deg barn, bør du undersøke hvilken type prevensjon som passer best for deg.

Kondom beskytter godt mot de aller fleste seksuelt overførbare infeksjoner, og er for mange førstevalget ved tilfeldig seksuell kontakt. Kvinner som bruker annen prevensjon anbefales å bruke kondom i tillegg dersom partneren har ukjent smittestatus. Kondomer finnes i mange ulike varianter, både med tanke på farge, størrelse, tykkelse, passform og smak. Finn din favoritt!

P-stav og spiral er de aller sikreste hormonelle metodene for å forebygge mot uplanlagte graviditeter, og kalles for gestagenpreparater. Dette er metoder som har minimalt med bivirkninger for deg som bruker denne prevensjonsmetoden, og selv om de har en forholdsvis høy engangskostnad, vil du spare penger over tid. P-sprøyte er også en metode som mange bruker og som ikke krever at du selv må huske på det i hverdagen. Langtidsvirkende prevensjon som ikke krever at du som bruker må gjøre tiltak i dagliglivet, kalles på fagspråket for LARC (Long-acting reversible contraception) og har mindre enn 1 % brukerfeil. Før du bestemmer deg for om LARC er en metode som passer for deg, bør du diskutere prevensjonsmetode med helsesykepleier, jordmor eller lege. Vet du at hormonspiral også kan brukes av unge kvinner som ikke har født barn?

Minipiller og gestagen p-piller som ikke inneholder østrogen, er også rene gestagenpreparat, og kan derfor brukes av kvinner som ammer.

P-piller, p-plaster og p-ring er metoder som vi kaller kombinasjonspreparater, nettopp fordi de inneholder en kombinasjon av hormonene gestagen og østrogen. Fordelen med disse metodene er at du kan få en god kontroll over dine menstruasjonsblødninger, og for eksempel forskyve blødningen dersom du skal på en ferie. Bakdelen er at disse metodene har en økt risiko for hjerte- og karsykdommer, blodpropp og brystkreft. Det vil derfor være enkelte kvinner som ikke kan benytte seg av disse metodene. Det er også registrert en del brukerfeil, og dersom du for eksempel glemmer å ta en pille, har du økt risiko for uplanlagt graviditet. Dersom du ønsker å benytte deg av kombinasjonspreparater, er det viktig at du snakker med helsesykepleier, jordmor eller lege før oppstart. Dersom dere blir enige om at dette er en god metode for deg, kan du trygt benytte preparatene.

Kobberspiral og kondom de eneste hormonfrie prevensjonsmetodene, og kan være et alternativ for deg som ikke ønsker hormonell påvirkning.

Sexologakutten ønsker at du skal nyte din seksualitet uten å bekymre deg for uplanlagte svangerskap og seksuelt overførbare infeksjoner. Vi anbefaler derfor at du finner en prevensjonsmetode som passer perfekt for ditt behov, og gir deg veldig gjerne råd og veiledning før du bestemmer deg eller dersom du vurdere å bytte prevensjonsmetode.