top of page

Stress symptomer

Hva skjer når det kommer akutt stress? Vi kjemper, flykter eller fryser i situasjonen. Mange av oss ringer en venn og ber om hjelp og andre kjemper alene med vonde ting. Vi reagerer forskjellig ut ifra vår situasjon. Jeg bidrar med glede til å gi deg konkrete stresshåndteringsteknikker som hjelper for deg! 

Som mennesker så kjenner vi oss selv best, men stadig vekk så er det noen symptomer som dukker opp som vi ikke har hatt før. Noen blir bekymret og håper det går bort av seg selv, mens andre blir så vant å ha for eksempel hodepine at det er blitt en livsstil. Det som er viktig er at du får kontroll på dine stress symptomer. Det må legge vekt på hyppighet og antall stress symptomer og i hvilke situasjoner de kommer.

Fysiske symptomer på stress:

 • Hjertebank

 • Hodepine

 • Svetteturer

 • Indre uro

 • Magesmerter

 • Mangel på appetitt

 • Hyppige infeksjoner

 • Forverring av kronisk sykdom som psoriasis, sukkersyke

Psykiske symptomer på stress:

 • Ulyst

 • Trøtthet

 • Hukommelsessvikt

 • Konsentrasjonsvansker

 • Rastløshet

 • Nedsatt humør

Atferdsmessige symptomer på stress:

 • Søvnproblemer

 • Mangel på engasjement

 • Aggressivitet

 • Irritabilitet

 • Ubesluttsomhet

 • Økt bruk av stimulanser som kaffe, røyking og alkohol

 • Økt sykefravær

Kilde: Oversatt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Stressklinikken på Arbejdsmedicinsk klinik på Hillerød sygehus

Det er meget viktig å formidle at disse stress symptomene kan ha andre årsaker, og det er derfor essensielt at man først konsulterer med en lege for å utelukke andre årsaker.

Som sertifisert stress Coach så kan jeg bidra med å redusere dine stress symptomer, fordi alle fortjener en god helse.

bottom of page